Er velgørenhed det nye sort?

Sponsorater og velgørenhed rykker med sporadisk effekt
Det kan roligt betegnes som en sporadisk effekt, når sponsorater tilfalder direktørens søns fodboldklub, kunderne plejes med marathonløb og golf og Danmarks Indsamlingen får et beløb fordi direktøren godt kan lide at se sit navn rulle over TV-skærmen. Der er en noget større effekt i at tænke i virksomhedens indre værdi og engagere sig i områder, som alle kan forholde sig til.

Velgørenhed er det nye sort

Den danske velfærdsmodel er under ud- eller afvikling om man vil. Vi har ikke råd til at fastholde hinanden i drømmen om de gode gamle dage, hvor det offentlige tog sig af alle i nød. Der skal nye løsninger til, hvor vi samskaber innovative sociale løsninger, der inkluderer både erhvervslivet og civilsamfund. I tillid og samlet i en fælles forståelse for, at det er i samfundets, virksomhedernes og de udsattes bedste interesse at arbejde tættere, mere effektivt og ikke mindst billigere.

Der er en stigende forståelse for velfærdssamfundets begrænsninger, og ikke mindst en stor lyst og overskud til at engagere sig og bidrage både blandt virksomheder, medarbejdere og civilsamfundet. Faciliteres aktørerne om et higher purpose, skabes der forbavsende let nye innovative og succesfulde løsninger som eksempelvis Hellebro, værested for unge hjemløse.

Hjemløshed blandt unge rammer helt bredt på tværs af sociale klasser, den rammer på tværs af etnisk baggrund og velfærdsmodellen er bygget til de ældre hjemløse med tungere problematikker. At Danmarks unge går i gader og stræder og ikke kan passe job eller skole, er for de fleste uacceptabelt.

Når virksomheden aktiverer sine kerneværdier, f.eks. ved at donere arbejdstid, kompetencer, produkter eller midler, skabes kontinuerligt en levende, relevant forbindelse til virksomhedens DNA og brand og ikke mindst øges sandsynligheden for, at dine medarbejdere, kunder, investorer og samarbejdspartneres fastholdes og loyaliteten opbygges. Læs hvordan Coor arbejder med Hellebro her.

Det kan vi alle forholde os til.